Hieronder wordt stap voor stap uitgelegd hoe Rechtenveiling werkt.

 

Stappenplan veiling pluimveerechten, varkensrechten, fosfaatrechten en VVO's

 

Registratie en inloggen

Na registratie en inloggen is het mogelijk om deel te nemen aan een kavel en/of zelf kavels te plaatsen. De lopende kavels met biedingen zijn zichtbaar zonder registratie. Het is wel mogelijk om een gezochte kavel te plaatsen zonder registratie. 

Bij registratie worden naast de gebruikelijke persoonsgegevens en contactgegevens een aantal belangrijke nummers gevraagd. Het relatienummer en btw-nummer zijn noodzakelijk bij de overdracht van productierechten. Een KvK-nummer (en KIP-nummer in geval van pluimvee) zijn van belang om na te gaan of de registreerder een veehouder betreft. Het gebruik van deze veilingsite is namelijk alleen bestemd voor veehouders die een bedrijf uitoefenen in de zin van de Meststoffenwet. Klantgegevens worden uitsluitend intern gebruikt. Meer informatie hierover vindt u in onze privacy verklaring.
Bij een bod wordt alleen de voornaam getoond. 

Plaatsen van een kavel 

Na registratie en inloggen kan de handel beginnen. Als veehouder heeft u zelf de regie over uw eigen kavel. Op deze pagina kunt u zelf uw kavel aanmaken.

Benodigde formulieren
Om te kunnen garanderen dat een veehouder die productierechten aanbiedt deze ook in bezit heeft wordt bij plaatsing van een kavel gevraagd naar een kopie/printscreen van het 'overzicht dierproductierechten'. Het is mogelijk om deze direct te uploaden. Het overzicht vind u op RVO mijn dossier.
Bovenstaand formulier is uitsluitend ter controle en worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Bij het aanbieden van VVO's is het 'overzicht dierproductierechten' niet van toepassing.
Wanneer een blokkaderecht gevestigd is op de productierechten is dit zichtbaar bij de kavel. 
Na sluiten van een kavel dient in geval van een blokkade de hypotheekhouder akkoord te geven voor de overdracht door middel van een te ondertekenen formulier. Dit formulier stelt Rechtenveiling eventueel ter beschikking. 

Transactie: Aangeboden/Gevraagd 
Aanbieden van produchtierechten of vvo's is mogelijk door op de knop 'Rechten aanbieden' te klikken en daarna 'Plaats kavel'. Zie de punten hieronder voor uitleg over de invulvelden.

Het is naast aangeboden kavels mogelijk om gevraagde kavels te plaatsen. Dit gaat op een andere manier als bij het aanbieden van rechten: Eerst de groene knop 'Ik zoek' en daarna een aantal gegevens invullen en uw e-mailadres. Op gevraagde kavels kan niet geboden worden. Aan gevraagde kavels worden geen verplichtingen ontleend. Het is puur een indicatie voor aanbiedende partijen. Bij plaatsen van een kavel kunt u uw aantal baseren op de gevraagde kavels.

Contract: Lease/Koop
Na sluiten van een kavel kooprechten worden de pluimveerechten, varkensrechten of fosfaatrechten overgedragen voor onbepaalde tijd aan de afnemende partij.  
Na sluiten van een kavel leaserechten wordt een overeenkomst aangegaan enkel voor het huidige kalenderjaar. Hierbij wordt een tijdelijke overeenkomst aangegaan met een geldigheid van 1 jaar. Bij een overdracht van leaserechten wordt direct bepaald dat de leaserechten na het huidige kalenderjaar terugverleased worden aan de leverende partij. Let op: Bij een overdracht van fosfaatrechten vindt een afroming plaats van 20%, dit geldt voor zowel een lease- als koopoverdracht. 
VVO's hebben altijd de geldigheid van 1 jaar, geef daarom het kalenderjaar op. 

Regio: Zuid/Oost/Overig/Landelijk
Hierbij geeft u aan in welke regio (concentratiegebied) de pluimveerechten of varkensrechten gevestigd zijn. In de Meststoffenwet(artikel 26) is opgenomen dat het verboden is om van een locatie buiten een concentratiegebied(Overig) pluimveerechten of varkensrechten over te dragen naar een concentratiegebied (Zuid en Oost). Overdracht tussen de concentratiegebieden Zuid en Oost is ook verboden. 
Bij VVO's en fosfaatrechten zijn de concentratiegebieden niet van toepassing, deze zijn landelijk verhandelbaar. 

Aantal
Het aantal is bij pluimveerechten en varkensrechten in eenheden.
Het aantal is bij VVO's en fosfaatrechten in kg. 
Bij het aanbieden van een kavel kan, indien gewenst, een minimaal aantal rechten opgegeven worden. Dit wil zeggen dat de afname variabel is tussen de opgegeven aantallen. Je biedt bijvoorbeeld 5000 eenheden aan, met een minimum afname van 4000 eenheden. Bieders kunnen nu een bod plaatsen op een zelf te bepalen hoeveelheid tussen 4000 en 5000. De prijs per eenheid/per kg blijft in alle gevallen leidend boven het aantal eenheden of het totaalbedrag. Na sluiten van een kavel is degene met de hoogste prijs per eenheid/per kg de hoogste bieder. 
Let op: Aantallen fosfaatrechten worden door RVO met  20% afgeroomd, het aangeboden aantal is altijd exclusief afroming.

Startprijs
De startprijs is de prijs waar vanaf geboden kan worden, onder deze prijs bieden is niet mogelijk. Deze prijs ligt altijd onder of gelijk aan de ingegeven minimumprijs. Wanneer de minimumprijs niet gehaald wordt kan de leverende partij vrijblijvend een keuze maken om de kavel toch te gunnen voor de hoogst geboden prijs of zelf te houden.  

Minimumprijs
U geeft de gewenste minimumprijs per eenheid. Het is heel belangrijk goed over de minimumprijs na te denken voor het plaatsen van de kavel, dit is de gewenste prijs die je zeker wil hebben. Bij het sluiten van een kavel met een bod boven de minimumprijs is de leverende partij verplicht de kavel over te dragen voor de afgesproken prijs per eenheid. De afnemende partij is bij sluiten van een kavel met het hoogste bod verplicht om deze af te nemen tegen de afgesproken prijs per eenheid. Biedingen onder de minimumprijs zijn ook bindend voor de afnemende partij.
Wanneer een kavel niet verkocht wordt (dus zonder biedingen) is het mogelijk om de kavel opnieuw aan te bieden. 
Bij fosfaatrechten is de minimumprijs altijd exclusief de afroming door RVO. 

Benutbaar: Ja / Nee
De naam zegt het al. Met de benutbaarheid geeft u aan of de afnemende partij gebruik kan maken van de pluimveerechten, varkensrechten of fosfaatrechten in het huidige kalenderjaar. 'Ja' (100%) betekent dat de afnemende partij gebruik kan maken van de rechten in het huidige kalenderjaar.
'Nee' (0%) geeft aan dat de afnemende partij gebruik kan maken vanaf volgend kalenderjaar.
Bij VVO's is dit niet van toepassing. (N.v.t. VVO)

Looptijd en plaatsing
Na plaatsen van een kavel verschijnt deze nog niet direct bij actieve veilingen. Eerst wordt de kavel gecontroleerd door Rechtenveiling. Bij akkoord plaatst Rechtenveiling de kavel voor u. Bij onduidelijkheden of vragen neemt Rechtenveiling contact op. 

De looptijd is normaal tussen 5 en 10 dagen. Met een grillige markt of in december kan de looptijd korter zijn. Wanneer in het laatste uur voor sluiten geboden wordt verlengt de kavel met 5 minuten tot een maximum van 60 minuten. Wanneer de minimumprijs niet gehaald wordt is het mogelijk om de kavel opnieuw aan te bieden. 

Bieden op een kavel

Bij het plaatsen van een bod zijn onderstaande zaken van belang:

 • Het is technisch niet mogelijk én niet toegestaan om op kavels te bieden die verboden zijn over te dragen op basis van artikel 26 van de Meststoffenwet (naar en tussen concentratiegebieden).
 • Het is niet toegestaan voor pluimveehouders(Veehouders waarbij meer dan de helf van de fosfaatproductie uit mest van kippen of kalkoenen bestaat) om VVO's aan te bieden danwel hier een bod op te plaatsen. 
 • Het is niet mogelijk om een bod uit te brengen onder de startprijs. 
 • Het is niet mogelijk én niet toegestaan om op uw eigen kavel te bieden. 
 • Bij bieden op een kavel wordt alleen uw voornaam weergegeven.
 • Het minimale ophoogbedrag bij plaatsen van een bod geschiedt met een staffel.
  Het minimale ophoogbedrag is €0,05 tot €30,-, van €30,- tot €100,- is het minimale ophoogbedrag €0,20 en boven €100,- is dit €0,50,-
  Bij het éérste bod op een kavel geldt de staffel niet, Vanaf het twee bod treedt bovenstaande staffel in werking. 
 • Let op: Het winnende bod na sluiten van een kavel is bindend, ook onder de minimumprijs. Zie algemene voorwaarden voor meer informatie. 

Proxy bod(automatisch bieden)
Als u een proxy bod uitbrengt geeft u maximum bod in, het systeem zal dan voor u automatisch bieden en het voor u laagst mogelijke aanvaarde bod uitbrengen, tot het ingegeven maximum bod.

Het winnende bod
Na het sluiten van een kavel komt een bindende overeenkomst tot stand tussen de aanbieder van de kavel en de hoogste bieder op het moment van sluiten van kavel. De commissie bedraagt 0,5% van de totale som voor aanbieder en 0,5% van de totale som voor de bieder. Hierbij geldt een minimumbedrag van €250,- per gesloten kavel(hier vallen alle kavels onder tot €25.000,-). 
Via de mail krijgen beide partijen een betalingsverzoek voor het betalen van de commissie. 

Zie pagina 'na sluiten van kavel'  voor meer informatie nadat een kavel succesvol gesloten is.