Commissie

Na het sluiten van een kavel komt een bindende overeenkomst tot stand tussen de aanbieder van de kavel en de hoogste bieder op het moment van sluiten van een kavel pluimveerechten, varkensrechten of VVO's. De commissie bedraagt 0,5% van de totale som voor leverende partij en 0,5% van de totale som voor de afnemende partij. Hierbij geldt een minimumbedrag van €250,- per gesloten kavel, €125,- voor de leverende partij en €125,- voor de afnemende partij(hier vallen alle kavels onder tot €25.000,-). 
Via de mail krijgen beide partijen een betalingsverzoek voor het betalen van de commissie. 

 

Administratieve stappen 

 Hieronder is op volgorde aangegeven wat de administratieve stappen zijn na sluiten van een kavel pluimveerechten, varkensrechten, fosfaatrechten of VVO's. 
 

 1. Via de mail krijgen beide partijen een betalingsverzoek voor het betalen van de commissie.
   
 2. Rechtenveiling neemt contact op om de afwikkeling te bespreken en eventueel een afsraak te maken met de leverende en afnemende partij.
   
 3. Indien een blokkaderecht gevestigd is op de pluimveerechten, varkensrechten of fosfaatrechten(dit is vooraf bekend) dan dient hypotheekhouder akkoord te geven voor de overdracht door middel van een te ondertekenen formulier. Dit formulier stelt Rechtenveiling eventueel ter beschikking. Een getekend formulier wordt als bijlage opgenomen bij de melding van de concept overdracht (7). Dit is niet van toepassing op VVO's.
   
 4. Het contract is rechtsgeldig en juridisch gecontroleerd. Deze krijgen beide partijen via de mail. Indien gewenst komt Rechtenveiling gratis op locatie en wordt na uitleg het contract ondertekend. 
   
 5. Rechtenveiling stuurt namens de leverende partij een factuur richting de afnemende partij voor betaling van de koopsom op de rekening voor overdrachtsgelden van Rechtenveiling. De afnemende partij krijgt een kopie. 
   
 6. De afnemende partij stort de koopsom op de rekening voor overdrachtsgelden van Rechtenveiling, deze rekening staat los van de bedrijfsactiviteiten (geen stichting) .
   
 7. Rechtenveiling geeft de leverende partij bericht om de concept overdracht te melden (als 1e partij) via RVO Direct regelen - overdragen dierproductierechten en deze te ondertekenen met een TAN-code. Bij lease worden direct twee concept overdrachten gemeld door de leverende partij, heen- en teruglease. Dit werkt met het indienen van een vervangende verwerkingsovereenkomst (VVO) op een vergelijkbare manier. 
  Het is ook mogelijk om Rechtenveiling te machtigen voor de overdracht, dan wordt de overdracht voor u verwerkt. 
   
 8. De leverende partij en afnemende partij krijgen een e-mail wanneer de concept overdracht gemeld is. 
   
 9. De afnemende partij gaat naar RVO Direct regelen - overdragen dierproductierechten om de concept overdracht van de leverende partij te controleren en (als 2e partij) te ondertekenen met een TAN-code. In het kader van lease zijn dit twee concept overdrachten. Dit werkt met het indienen van een vervangende verwerkingsovereenkomst (VVO) op een vergelijkbare manier. 
  Het is ook mogelijk om Rechtenveiling te machtigen voor de overdracht, dan wordt de overdracht voor u verwerkt. 
   
 10. De partijen krijgen een ontvangstbevestiging.
   
 11. De afnemende partij stuurt een kopie van de ontvangstbevestiging naar Rechtenveiling. 
   
 12. RVO bureau heffingen heeft de aanvraag overdracht productierechten in behandeling genomen. (De verwerking duurt 6 tot 8 weken)
  De verwerking van VVO's vindt direct plaats. 
   
 13. Na bevestiging van RVO bureau heffingen krijgen beide partijen bericht dat de overdracht geslaagd is. 
   
 14. Deze bevestiging stuurt de afnemende partij naar Rechtenveiling. 
   
 15. De afnemende partij krijgt een factuur van RVO bureau heffingen om de legeskosten van €100,- te voldoen bij kooprechten. Bij leaserechten krijgen beide partijen een factuur van de legeskosten. VVO's zijn vrij van leges/administratiekosten bij RVO. 
   
 16. Rechtenveiling stort de koopsom op de rekening van de leverende partij.