Rechtenveiling B.V., gevestigd aan Breerijt 17, 5571JW Bergeijk , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Rechtenveiling verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Eventueel bedrijfsnaam
 • Mobiel telefoonnummer
 • Eventueel vast telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adresgegevens 
 • Btw-nummer
 • KvK-nummer
 • Relatienummer
 • UBN-nummer 
 • KIP-nummer(bij pluimvee)
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bij plaatsen van een kavel het 'overzicht dierproductierechten'. en indien noodzakelijk formulier 'akkoord hypotheekhouder'.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Rechtenveiling gebruikt uw persoonsgegevens voor onder meer de volgende doeleinden:

 • Contact opnemen
 • Facturatie en contracten
 • Identiteitsverificatie en controles voor de online veiling
 • Administratie en intern beheer
 • Verbetering van onze diensten

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Rechtenveiling bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Rechtenveiling gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Rechtenveiling gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rechtenveiling en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rechtenveiling.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Rechtenveiling wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Onze website is beveiligd met een SSL (Secure Sockets Layer)-encryptie die te herkennen is aan het slotje in de adresbalk van de browser. SSL geldt als hét standaard beveiligingsprotocol voor internetverbindingen. Let wel, het gebruik van internet is nimmer zonder risico, een onrechtmatige inbreuk op de Rechtenveiling-verbinding afkomstig van derden kan niet worden uitgesloten.

Rechtenveiling neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@rechtenveiling.nl